header-tooway

Akcija

Akcijske cijene paketa

Akcija do 30.06.2017.

Akcija na nove pakete koji se aktiviraju do 30. 06. 2017. na razdoblje od 24 mjeseca, prva tri mjeseca besplatna usluga.

Akcija se odnosi na slijedeće Tooway pakete: Tooway Lite 16 NO, Tooway 10, Tooway 25, Tooway 40, Tooway Extra i Tooway Infinite.